Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitim süresi ve tarihleri

 

2 gün * 7 saat

Tarihler için eğitim takvimi'ne göz atın.

 

Eğitim yeri

 

Yüz yüze: İstanbul Anadolu Yakası

Sanal sınıf: Zoom

 

Sanal sınıf eğitimlerimize yönelik genel bilgiler için tıklayınız.

 

Olay araştırma ve kök neden analizi eğitimi hedef katılımcı profili

 

Olay kaza araştırma eğitimi hedef katılımcıları, projelerde olay araştırma süreçlerine katılması öngörülen süpervizör ve daha üstü seviye kişiler olarak belirlenmiştir.

Olay araştırma ve kök neden analizi eğitimi hedefleri

 

Katılımcıların;

 

Olay kaza araştırma ve kök neden analizine yönelik temel tanımlamaları yapabilmeleri,

Olay kaza araştırmalarının kurumlara faydalarını ifade edebilmeleri,

Kaza - olay sonrasında başlayacak olan kaza araştırma süreci adımlarını tanımlayabilmeleri,

Olaylardan sonra acil müdahale gereklerini tanımlayabilmeleri,

Olay kaza araştırma ekibinde bulunması gereken kişileri belirleyebilmeleri,

Olay kaza araştırması için veri toplama gereklerini tanımlayabilmeleri,

Verileri analiz edebilmeleri,

Bulunan kök nedenlere istinaden doğru düzeltici faaliyetleri tanımlayabilmeleri,

Tanımlanan düzeltici faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekenleri tanımlayabilmeleri ve

Olay ve kazaların raporlamasını eksiksiz yapabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Olay araştırma ve kök neden analizi eğitimi içeriği

 

Modül 0 – Giriş 

Tanışma
Eğitimle ilgili ön bilgiler

 

Modül 1 - Olay araştırma terimleri ve olay araştırma nedenleri 
Temel tanımlar
Olay araştırma nedenleri
Olay araştırma faydaları

 

Modül 2 - İnsan faktörü

İhlal ve hatalar
Kurumsal faktörler
İş faktörleri
Bireysel faktörler

 

Modül 3 – Olayların gelişimi

Kök neden analizine giriş

 

Modül 4 - Olay araştırma süreci
Kazazedeye müdahale
Olay yerinin korunması
Olay ön bildirimi
Araştırma ekibinin oluşturulması
Araştırma seviyesi
Bilgi toplama
Olay yerinin incelenmesi
Kişilerle görüşme teknikleri
Belge incelemeler
Bulguların analizi - kök nedenlerin tespiti
Suçlama kültürü
Önyargı
Risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi
Aksiyon planı
Raporlama

 

Uygulamalar
 
Kapanış

 

Başarım ölçütleri

 

  • %100 katılım zorunluluğu 
  • Sınıf içi uygulamalara aktif katılım 

 

Notlar

 

Bu eğitimi kapalı grup olarak almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

Bize Ulaşın

Sayfa