Yönetsel Eğitimler

Acil Durum ve Afet Yönetimi Eğitimi

Eğitim süresi ve tarihleri 1 g…

Eğitici Eğitimi

Eğitim süresi 2 gün 7 saat Hed…

Olay Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitim süresi ve tarihleri 1 g…

Süpervizörler için İSG Liderliği Eğitimi

Eğitim süresi 2 gün 7 saat Hed…

Yöneticiler için İSG Liderliği Eğitimi

Eğitim süresi 1 gün 7 saat Hed…