Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

 

Yönetim sistemlerinin amacı nedir?

 

Ortak bir amacı gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla bir araya getirilen, ortak özellikleri olan, birbiriyle etkileşimli parçaların bütününe verilen isimdir. Yönetim sistemi; kuruluşların ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir.

 

Hizmet kapsamı

 

Kuruluşların üretim verimliliğini artıran, kurumsal organizasyonunu geliştiren, isg, çevre ve bilgi güvenliği performanslarını yükselten, rekabet avantajı yaratan ve maliyet avantajları sağlayan yönetim sistemlerinin kurulması sürdürülmesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülen danışmanlık hizmetleridir.

 

Hizmetlerimizi aşağıdaki standartları kapsamaktadır;

 

  • ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001:2015 - Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001:2018 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • OHSAS 18001:2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 27001:2013 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 

 

Hizmetlerimiz ilgili standartlarda baş denetçilik belgesine sahip sektörel uzmanlığı olan danışmanlarımızca sunulmaktadır.