Yenilenebilir Enerji Proje Yönetimi

 

Rüzgar Enerjisi Proje Yönetimi

 

Uluslararası proje planlama yazılımları ile rüzgar ve solar sahalarının başlangıçtan üretime kadar planlama hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmet aşağıdaki alt detayları içermekte.

 

 • Master planın oluşturulması
 • Kaynak atamaları
 • Maliyet kontrolü
 • Ekipman tedarik ve saha teslimat planlaması
 • Saha, tedarikçi ve resmi kurum ilerlemelerinin plana işlenmesi
 • Haftalık ve aylık bazda proje ilerleme raporları oluşturulması
 • Proje kritik hat ve geciken aktivitelerin tespiti ve raporlaması

 

Lojistik Yönetimi

 

Liman Süpervizörlüğü

 

 • Türbin ve diğer ekipman parçalarının limana indirilmesi sırasında süpervizörlük hizmeti
 • Hasar kontrolleri

 

Transport süpervizörlüğü

 

 • Türbin parçalarının sahaya teslim sırasında hasarsızlık kontrolleri ve depolama alanı seçimi hizmetler

 

Saha Yönetim Hizmetleri

 

Deneyimli ekibimiz ile projenin başından devreye alma işlemine kadar ilgili tüm süreçleri yatırımcı temsilcisi olarak yenilenebilir enerji proje yönetimi hizmetleri.

 

 • Alt yüklenici koordinasyonu
 • Montaj süpervizörlüğü
 • Düzenli saha toplantıları ve periyodik raporlama
 • Devreye alma ve kabul süreçleri takibi

 

Saha İSG Süreçleri Yönetimi

 

 • Tam zamanlı İSG gözetimi
 • Periyodik İSG denetimleri
 • Saha İSG performansı ölçümlemeleri
 • Alt yüklenici İSG yönetimi
 • Yönetici İSG eğitimleri (Liderlik, IOSH Güvenli Yönetim, NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika, Vinçle Kaldırma İşleri Yönetimi vb.)