İş sağlığı ve güvenliği raporlama yazılımı - technoreport
 

İşyerlerinde tespit edilen tehlikeli durumlar ve ramak kalalar çoğu zaman bildirilerek kayıt altına alınamıyor. Bunun ana nedenlerinden birisi bildirim süreçlerinin karmaşıklığı ve zaman alması. 

 

Bir Ege Consulting markası olan Ege Techno, hazırladığı technoreport İSG yazılımı ile tehlikeli durum ve ramak kala bildirim süreçlerini artık oldukça basit hale getiriyor. Bildirim süreçlerinin basit olması, tehlikeli durum ve ramak kalaların sadece İSG profesyonelleri değil diğer çalışanlar ve yöneticiler tarafından tespit edilmesi ve bildirilmesini de teşvik ediyor.

 

 

Uygulama amacı

 

Yeni nesil İSG yazılımı technoreport, işyerlerinde gözlemlenen tehlikeli durum ve ramak kalaların;· her çalışan grubu tarafından kolaylıkla raporlanabilmesi, · gözlemlerin kayıt altına alınarak farklı metriklerde proaktif data sağlayacak istatistiki veriler derlenebilmesi, · gözlemlere yönelik aksiyonların tanımlanması ve takibinin sistematik olarak yapılabilmesi yolu ile proaktif bir bakış açısı ile işyerinde olası kazaların önlenmesi amacıyla geliştirilmiştir.

 

Kolay ve anında raporlama

 

İşyerinde görev yapan süpervizör, mühendis, şef, müdür ve İSG profesyonellerinin (user olarak anılırlar) sahada gözlemledikleri tehlikeli durum ve ramak kalaları, telefonlarına yükledikleri technoreport mobil uygulamasında kendi hesaplarından kolaylıkla bildirebilirler.

 

User tarafından yapılan bildirim, gözlemin tehlike kodu, konumu, ilgili ekip detayları, tarih, saat, gözlem açıklaması, en fazla 4 adet fotoğraf ve öneri ile birlikte mobil uygulama işyeri yöneticisine (superuser) iletilir. 

  

Bildirilen raporun formatsal ve teknik süzgeçten geçirilmesi ve aksiyon tanımlama

 

Superuser, sahadan gelen gözlemi yazım hataları ve teknik açıdan inceler, düzeltmeler yapabilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından superuser gözlem için (en fazla 8 adet olacak şekilde) aksiyon tanımlar. Her bir aksiyonun hedef tamamlanma tarihini ve sorumlusunu da belirler. Aksiyonlar tanımlandıktan sonra superuser rapora son halini verir ve sisteme işler. Rapor sisteme işlendiğinde sorumlu olarak atanan user a bildirim düşer. User kendi hesabına bağlandığında “Bana atanan raporlar” bölümünde kendisinin alması gereken aksiyonların bulunduğu raporları görüntüleyebilir.

 

Rapor sisteme işlendiğinde uygulama PDF formatında bir rapor üretir. Bu rapor uygulama haricinde email ortamında paylaşılabilir. PDF ayrıca aksiyon sorumlusu hesabında da görüntülenebilir.

 

 

 

 

Aksiyon takibi 

 

Superuser, ilgili aksiyonun sahada olması gereken nitelikte alındığına dair kanıtlar edindiğinde sistemde aksiyonu “kapalı” olarak işaretleyebilir. Ekranında tüm aksiyonları kapanmış raporların yanında yeşil tick bulunur. 

Superuser sistemden aksiyon listesini Excel’e export ettiğinde aksiyonların hangilerinin kapalı olduğunu da görüntüleyebilir.

 

Tüm raporların loglanması ve istatistiki veri derleme

 

Superuser, aksiyonları tanımlanmış ve sisteme işlenmiş tüm raporları Excel’e export edebilir. Bu Excel dosyasında raporla ilgili tüm değişkenler bulunur. Excel’e export işlemi gerçekleştiğinde aynı zamanda aksiyonlar Excel dosyasında farklı bir sayfa olarak listelenir.

 

User ekleme & çıkarma

 

Superuser, kendi uygulama ara yüzünden yeni user ekleyebilir, çıkarabilir. Her bir işyeri için talep edilen sayıda superuser hesabı açılabilir. 

 

Çalışma aygıtları ve temel teknik gereklilikler

 

Tüm userlar uygulamayı mobil uygulama mağazalarından (App Store ve Google Play) indirerek kullanabilirler.

Superuser tüm işlevlerini mobil uygulamada yapabildiği gibi uyumlu görünümle PC ekranlarında da yapabilir.

Uygulama kullanımı için kesintisiz internete, IOS mobil işletim sistemleri için en az 10.1 ve ANDROID mobil işletim sistemleri için en az 9 sürümüne ihtiyaç duyulur.