Son yıllarda gerek ülkemizde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt yönetmeliklerinin etkisi, yaşanan büyük kazalar ve gerekse küresel iş sağlığı ve güvenliği bilinci ve hassasiyetinin artması ile farklı meslek gruplarından birçok profesyonelin iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı tercih etmesine neden olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin küresel iş olanakları da profesyonellerin bu alana yönlenmelerinin bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Kısa dönemde çok sayıda profesyonelin iş sağlığı ve güvenliği sektöründe çalışmaya başlaması bu profesyonellerin daha nitelikli işlerde çalışabilmeleri için kariyer haritaları oluşturmasını gerektirmiştir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bu bağlamda edindikleri deneyime ek olarak farklı sertifikasyon programlarına yönelmiştir.
 

İSG Sertifikası Çeşitleri
 

İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan profesyoneller farklı türde sertifikalar edinebilmektedir. Bu sertifikaların başında ülkemizde “İş Güvenliği Uzmanı” ünvanı ile işyerlerinde çalışabilmek adına “İş Güvenliği Uzmanlığı” sertifikası gelmektedir. Bu yeterlilik profesyonelin kıdemine göre C sınıfı, B sınıfı ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı olarak üç gruba ayrılmaktadır. 
 

İSG Eğitimi Alma
 

Uluslararası İSG sertifikaları yalnızca ilgili kurumlardan bu yetkiyi almış eğitim sağlayıcıları tarafından sunulabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri alacakları eğitimin sunum yönetimini de dikkate alarak (bu yöntemler yüz yüze, sanal sınıf, e-learning veya karma yöntemler olabilir) en uygun eğitim sağlayıcısını seçerek başvuruda bulunabilirler. Eğitim sağlayıcılarının yönlendirmesi ile eğitim sürecine başlayabilirler.
Ege Consulting, NEBOSH ve IOSH kurumlarının eğitim sağlayıcısıdır ve bu kurumların farklı eğitimlerini sunabilmektedir. Ege Consulting’in farklı uluslararası eğitim alternatiflerini incelemek için Akredite Eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
 

Uluslararası İSG Sertifikaları
 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, bu temel sertifikanın yanı sıra ülkemizde bulunan uluslararası şirketlerin ve yurt dışında bulunan şirketlerin talep edebileceği uluslararası tanınmışlığa sahip farklı İSG sertifikalarını da tercih etmektedir. Bu sertifikaların arasında en bilinen ve en çok tercih edilen NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika’dır. NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika İngiltere kökenli bir sertifika olup dünyada Türkçe de dahil olmak üzere 8 dilde alınabilmektedir. NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika’nın en çekici tarafı, dünyanın hemen her ülkesinde tanınmış olması ve bu sertifikaya sahip bir profesyonelin dünyanın hemen her ülkesinde iş sağlığı ve güvenliğine dair önemli bir yeterliliğe sahip olduğunu ispat edebilmesidir. NEBOSH kurumu uluslararası genel sertifika dışında birçok sertifika ve diploma programı sunmaktadır.
Bir diğer uluslararası İSG sertifikası ise IOSH sertifikası olarak bilinen IOSH Güvenli Yönetim sertifikasıdır. IOSH Güvenli Yönetim Sertifikası her ne kadar işyerinde görev yapan yöneticiler için hazırlanmış bir program olsa da iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri bu sertifikaya, uluslararası tanınmışlığını dikkate alarak yoğunca talep etmektedir.
 

Diğer Hizmetler için;
iosh
NEBOSH eğitimi
Yönetici eğitimleri