Blog

İş Güvenliği Sertifikası

Son yıllarda gerek ülkemizde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt yönetmeliklerinin etkisi, yaşanan büyük kazalar ve gerekse küresel iş sa…

NEBOSH UGS Öğrenme Yöntemi ve Eğitim Sağlayıcı Seçimi Önerileri

Giriş NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika, dünyanın hemen her coğrafyasındaki İSG profesyonellerinin kariyer gelişimi için tercih ettiği uluslararası…

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Düzenleyici Yaklaşımlar

Giriş Dünyanın neresinde çalışırsak çalışalım, iş hayatında hangi görevi yürütürsek yürütelim iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler ile…

İşyerinde Çalışan Güvenirliğinin Artırılması

Giriş Güvenirlik için pek çok tanım yapılmıştır. Özetle bir kişi veya bir sistemden beklenen performans seviyesinin gerçekleşmesi olarak ifade edilebi…

NEBOSH Kurumu ve Yeterlilikleri

NEBOSH Kurumu hakkında NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety and Health, Birleşik Krallık), sağlık, güvenlik ve çevre alanında yet…

Uzaktan Çalışmalarda Sağlık, Güvenlik ve Refah Süreçleri Yönetimi

Giriş Teknolojideki gelişmeler ile birlikte yaşadığımız pandemi, daha fazla kişinin evden çalışmasını kaçınılmaz kıldı. Öncesinde de var olan bu çalış…

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İnsan Faktörü

Yöneticiler ve zaman zaman İSG profesyonelleri işyerinde söz konusu olan tehlikeli durumlar, ucuz atlatmalar, iş kazalarına yönelik nedenlerin arasınd…

İSG Performansının Ölçümü

Giriş Yirminci yüzyılının ortalarından bu yana, dünyada, işyerlerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde önemli manevi çöküntüler…

İSG Eğitimleri Kazanımlarını Artırmak

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesi için en çok başvurulan araçlardan birisi kuşkusuz İSG eğitimleridir. İSG eğitimle…

İSG Kültürü ve Gelişimi

İSG Kültürüne Bakış Geçtiğimiz 30 – 40 yıla baktığımızda, dünya genelinde şirketler ve organizasyonlar, sağlık ve güvenlik standartlarını daha üst düz…